Tõehetk

Väikevennal oli täna koolis arenguvestlus. Ta oli sellepärast väga murelik juba viimased kaks nädalat. Täna hommikul palus ta härdalt, et ma ei räägiks õpetajale /…/.

Arenguvestlus kulges valdavalt konstruktiivses õhkkonnas. Õpetaja tunnustas Väikevenda eriti kehalise kasvatuse ja enesekindlamaks muutunud suuliste vastuste eest. Lisaks oli mitu klassikaaslast nimetanud teda sõbralikuks ja abivalmis poisiks.  Mõningates valdkondades on muidugi arenguruumi küllaga. /…/ ma muidugi õpetajale ei rääkinud. Lõpuks pani Väikevend oma käega kirja: Teen asju üks kord ja korralikult!

Kergendustunne oli suur. Midagi hirmsat ju polnudki.

Pealelõunal oli loomaringis käsitletud teemat sisalikud. Õnneks oli ikka võimalik olnud korraks ka loomade juurde lipsata. Merisiga Mustikaga (endise nimega Tornaado) oli jõutud isegi arenguvestlus maha pidada.

Minu meelest, said sa, emme, täna õpetajalt kiita, sõnas Väikevend õhtul, kui me koos eesti keele harjutused üle vaatasime.